Instrumenty finansowe

Wycena instrumentów finansowych

Wyceniamy instrumenty finansowe metodami matematyki finansowej i według skorygowanej ceny nabycia (zwanej metodą efektywnej stopy procentowej zgodnie z MSR 39).

Dołącz do ponad 1000 zadowolonych Klientów