Wycena opcji menadżerskich i programów motywacyjnych

Opcje menadżerskie i programy motywacyjne

Wyceniamy programy motywacyjne dla kadry menadżerskiej oraz tzw. opcje menadżerskie. Są to najczęściej opcje na akcje (ale także inne instrumenty takie jak warranty subskrypcyjne, opcje egzotyczne, akcje, innego typu instrumenty finansowe), które stanowią element programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników.

lat

20

doświadczenia

1000

+

zadowolonych Klientów

Dołącz do ponad 1000 zadowolonych Klientów