Rezerwy na świadczenia pracownicze

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze

Kalkulacja zobowiązań jest dokonywana zgodnie z zasadami stosowanymi w naukach statystycznych i prognozowaniu demograficznym oraz standardami finansowymi (MSR19, KRS6, US GAAP i inne).

Efektem finalnym zlecenia jest szczegółowy raport zawierający główne założenia, metodologię oraz wyniki wyliczeń.

Dlaczego pracodawca jest zobowiązany do szacowania rezerw na świadczenia pracownicze?​

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (art. 921 § 1) pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do przejścia na emeryturę lub rentę przysługuje odprawa pieniężna.

1 stycznia 2002 weszła w życie znowelizowana Ustawa o Rachunkowości. Nowa ustawa nakłada na firmę obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne i inne o podobnym charakterze. W związku z powyższym, zamknięcie bilansu stawia obecnie przed działami kadrowo-płacowymi dodatkowy trudny obowiązek.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nr 19 zalecają oszacowanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych metodą aktuarialną przez specjalistę posiadającego odpowiednią licencję – aktuariusza.

Dla większości rezerw wycena powinna być sporządzona metodą Projected Unit Credit zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 i Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6.

Dlaczego nie warto kupować gotowych programów do wyliczania rezerw?

Na rynku pojawiły się programy komputerowe do liczenia rezerw na świadczenia pracownicze. Samodzielne wyliczenia rezerw za pomocą takich programów nie jest niestety wiarygodne dla firm audytorskich, gdyż wynik programu nie stanowi rezerwy wyznaczonej przez wykwalifikowanego aktuariusza. Dlatego zamiast kupować program, podejmować trud jego nauki i ryzykować błędy w wyliczeniach, zalecamy zlecenie wyliczeń aktuariuszowi, który wykona za Państwa raport, a jego poprawność zatwierdzi własnym podpisem.

Dołącz do ponad 1000 zadowolonych Klientów