Wspieramy naukę

Od 15 lat wspieramy kandydatów do zawodu aktuariusza.

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariusz. Aktuariusz (ang. actuary) jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Zajmuje się między innymi problemami związanymi z oceną ryzyka, wyceną zobowiązań finansowych i ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych.


Oferujemy rozwiązania zadań do egzaminów aktuarialnych. Osoby zainteresowane rozwiązaniami zadań, prosimy o kontakt ms@msproduct.pl

lat

20

doświadczenia

1000

+

zadowolonych klientów

Jak zostać aktuariuszem?

Należy spełnić następujące warunki:

– posiadać wykształcenie wyższe

– zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy (można zostać zwolnionym z części egzaminów)

– odbyć praktykę pod okiem licencjonowanego aktuariusza

– zostać wpisanym na listę aktuariuszy przez Ministerstwo Finansów

Przykładowe rozwiązania egzaminów na aktuariusza:

Matematyka Finansowa - Egzamin z dnia 2012.12.10

Matematyka Ubezpieczeń na Życie - egzamin z dnia 2012.05.28

Matematyka Pozostałych Ubezpieczeń Osobowych i Majątkowych - egzamin z dnia 2012.10.01

Prawdopodobieństwo i Statystyka - egzamin z dnia 2013.03.25

Dołącz do ponad 1000 zadowolonych Klientów